Nowy plik JPK…

Od 1 października 2020, deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK zastąpi odpowiednio dokument – JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Nowy plik JPK będzie stanowił podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości.

1.10.2020 roku pojawi się również obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Nakłada to sprzedawców towarów i usług  oznaczania tzw Kodów GTU. Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU. (tabela do pobrania w załączeniu)
Na fakturach sprzedaży powinny pojawić się także Symbole PROCEDURY:
– SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),
– EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)’
– TP – powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
– TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
– TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,
– MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy’
– MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy’
– I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42,
– I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
– B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy’
– B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy,
– B_ MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy’
– MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dotyczy tylko tych faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP).