Zwolnienia ze składek…

Firmy, które miały nadpłaty na kontach nie dostawały zwolnienia ze składek, bo nadpłaty zaliczały im się na kolejne miesiące. Po nowelizacji przepisów Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę […]

Czytaj dalej...