Nowy plik JPK…

Nowy plik JPK… Od 1 października 2020, deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK zastąpi odpowiednio dokument – JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne). Nowy plik JPK będzie stanowił podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości. 1.10.2020 roku pojawi się również obowiązek raportowania do […]

Czytaj dalej...
Obowiązek zapłaty należności powyżej 15 tys. złotych

Jak wiadomo, od niedawna funkcjonuje obowiązek zapłaty należności powyżej 15 tys. złotych na „zarejestrowany” przez fiskusa numer rachunku bankowego (czyli taki, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ). Dokonanie płatności na inny rachunek może skutkować brakiem możliwości ujęcia kosztu, ale i solidarną odpowiedzialnością całym […]

Czytaj dalej...