Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego 
Ilość zapisów księgowych cena netto 
do 5 szt. 99,00 zł 
6 do 10 szt. 149,00 zł 
11 do 20 szt. 199,00 zł 
21 – 30 szt. 249,00 zł 
31 – 40 szt. 299,00 zł 
41 – 50 szt. 349,00 zł 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 
Ilość zapisów księgowych cena netto 
do 5 szt. 159,00 zł 
6 – 10 szt. 199,00 zł 
11 – 20 szt. 259,00 zł 
21 – 30 szt. 309,00 zł 
31 – 40 szt. 359,00 zł 
41 – 50 szt. 399,00 zł 
Księgi Handlowe 
WYCENA INDYWIDUALNA 
Kadry – Płace 
Umowy o pracę cena netto 
Kadry i płace (z prowadzeniem akt osobowych) 65,00 zł/ osoba 
Płace (bez prowadzenia akt) 45,00 zł/osoba 
Umowy cywilno-prawne cena netto 
Z ZUS 35,00 zł/osoba 
Bez ZUS 25,00 zł/osoba 
Pozostałe usługi 
  cena netto 
Deklaracja ZUS W cenie 
Sporządzenie deklaracji PIT dla Klienta AgMath W cenie 
Sporządzenie deklaracji PIT pozostałych osób 70,00 zł 
Sporządzenie deklaracji CIT dla Klienta AgMath W cenie 
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Średnie  wynagrodzenie  z  całego  roku  podatkowego   
Udział w czynnościach sprawdzających z US lub kontrolach z urzędu 150,00 zł/rozpoczęta godzina 
Korekta deklaracji z winy klienta, dostarczenie dokumentów po terminie 100,00 zł. 
Pozostałe usługi wyceniamy godzinowo 150,00 zł/rozpoczęta godzina