Zgodnie z Wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów od 1 listopada 2019 r. „jeżeli nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy będzie podatnik VAT i faktura dokumentująca tę transakcję będzie opiewała na wartość brutto powyżej 15 tys. zł, wystąpi obowiązek oznaczenia tej faktury informacją „mechanizm podzielonej płatności”, a kwota VAT będzie podlegała rozliczeniu w metodzie podzielonej płatności (split payment).”

Spróbujemy przedstawić Wam to „po ludzku”.

Z dniem 01.11.2019 znika tzw odwrotne obciążenie w obrocie krajowym. Zastąpi je właśnie MPP – mechanizm podzielonej płatności.

Z obowiązkowym zastosowaniem split payment mamy do czynienia, gdy:

  • wartość transakcji wynosi minimum 15 tys. zł brutto,
  • choć jedna pozycja z faktury zawarta została w wyżej wymienionym załączniku 15  (załącznik w formacie pdf dołączmy do niniejszego artylułu),
  • dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi oraz wystawienie faktury następuje po 31.10.2019 r,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (dotyczy również odbiorców zwolnionych z VAT)
  • transakcja jest realizowana w PLN

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie powyższe warunki łącznie zobowiązany jest otworzyć rachunek firmowy (rachunki osobiste nie mają wydzielonego rachunku VAT), a także ujawnić ten rachunek na tzw „białej liście”.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do umieszczenie na fakturze informacji “mechanizm podzielonej płatności”. Lepiej o tym nie zapomnieć, ponieważ za brak owej adnotacji może grozić bolesna sankcja w wysokości 30% kwoty podatku. 

Co ważne – taka sama kara będzie nakładana na nabywcę, jeżeli nie zastosuje MPP pomimo, iż sprzedawca fakturę stosownie oznaczy.

Split payment niesie za sobą sporą niedogodność, której najbardziej obawiają się przedsiębiorcy – ograniczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT oraz ograniczenie płynności finansowej. Co zatem można w ramach tego rachunku?

Uznanie rachunku VATObciążenie rachunku VAT
zapłata VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościdokonanie płatności w kwocie VAT z rachunku VAT
wpłata VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie paliw silnikowychzwrot kwoty odpowiadającej VAT, wynikającej z korekty FV na rachunek VAT
przekazanie środków z innego rachunku VATwpłata VAT i innych obciążeń podatkowych związanych z tym podatkiem na rachunek urzędu skarbowego
zwrot VATwpłata VAT przy WNT
 zwrot VAT przez osobę, która nie jest odbiorcą
 przekazanie środków na inny rachunek VAT
 przekazanie środków na innych rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego
 realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu egzekucyjnego w zakresie VAT

*tabela pochodzi ze strony parp.gov.pl

Czy są jakieś plusy split payment?

Są. Firmy stosujące ten mechanizm mogą liczyć na przyspieszony zwrot VAT (25 dni, a jedynym warunkiem, jaki musi być spełniony, jest zawnioskowanie o zwrot VAT na rachunek VAT ), nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności w VAT, brak dodatkowych sankcji za nierzetelne rozliczenie podatku VAT (również uwarunkowane określonymi okolicznościami).

Pobierz i przeczytajZałącznik nr 15 ustawy o VAT

LinkedIn
Share