Jak wiadomo, od niedawna funkcjonuje obowiązek zapłaty należności powyżej 15 tys. złotych na „zarejestrowany” przez fiskusa numer rachunku bankowego (czyli taki, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).

Dokonanie płatności na inny rachunek może skutkować brakiem możliwości ujęcia kosztu, ale i solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe.
Jeśli jednak z jakichś powodów dokonało się płatności na rachunek spoza wspomnianej „białej listy podatników” – nie wszystko stracone :blush: można jeszcze uchronić przed karą poprzez złożenie druku ZAW-NR (https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr ). Zawiadomienie to należy złożyć do urzędu skarbowego naszego kontrahenta w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu.

LinkedIn
Share